Học nhanh 10 từ vựng TOEIC chủ đề Hoạt động trong nhà

0

Tìm hiểu các từ vựng TOEIC về các hoạt động như nấu ăn, dọn dẹp, làm việc và nhiều hơn nữa sẽ giúp bạn làm bài thi TOEIC tốt hơn và phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, việc luyện tập với bài tập gợi ý trong bài viết này sẽ giúp bạn nhanh thuần thục cách sử dụng từ vựng hơn nữa. 

Từ vựngPhiên âmĐịnh nghĩaVí dụ
Arrange/əˈreɪndʒ/Sắp xếp, sắp đặtPlease arrange the documents in alphabetical order. (Hãy sắp xếp các tài liệu theo thứ tự chữ cái.)
Unpack/ʌnˈpæk/Mở hành lý, bỏ hành lýShe unpacked her suitcase and settled into the hotel room. (Cô ấy mở hành lý và định cư vào phòng khách sạn.)
Check/tʃɛk/Kiểm tra, kiểm tra thông tinI need to check my emails before the meeting. (Tôi cần kiểm tra email trước cuộc họp.)
Hang/hæŋ/Treo, móc, gắnHang your coat on the hook, please. (Xin hãy treo áo mũ của bạn lên móc.)
Lie/laɪ/Nằm, nằm xuốngI like to lie on the sofa and read a book. (Tôi thích nằm trên ghế sofa và đọc sách.)
Read/riːd/ĐọcHe spends his free time reading novels. (Anh ấy dành thời gian rảnh để đọc tiểu thuyết.)
Watch/wɑːtʃ/Xem, quan sátWe like to watch movies on the weekends. (Chúng tôi thích xem phim vào cuối tuần.)
Spray/spreɪ/Phun, xịtShe sprayed perfume on her wrist. (Cô ấy xịt nước hoa lên cổ tay.)
Have a meal/hæv ə miːl/Ăn một bữaLet’s have a meal together at the new restaurant. (Hãy ăn một bữa cùng nhau tại nhà hàng mới.)
Prepare/prɪˈpɛr/Chuẩn bị, sửa soạnShe needs some time to prepare for the presentation. (Cô ấy cần một ít thời gian để chuẩn bị cho buổi thuyết trình.)

Bài tập vận dụng

Dạng 1: Điền từ 

 1. After a long day at work, she enjoys ___________ on the couch and watching her favorite TV show.
 2. Remember to ___________ the plants with water regularly.
 3. Let’s ___________ together in the office cafeteria tomorrow.
 4. She needs some time to ___________ for the important meeting.
 5. Please ___________ the files in alphabetical order.
 6. Can you help me ___________ my suitcase? I can’t do it alone.
 7. Don’t forget to ___________ your emails before leaving the office.
 8. He likes to ___________ motivational quotes on the wall of his cubicle.
 9. I usually ___________ business articles during my lunch break.
 10. We often ___________ the latest company updates on the conference room TV.

=> Đáp án:

 1. Lie
 2. Spray
 3. Have a meal
 4. Prepare
 5. Arrange
 6. Unpack
 7. Check
 8. Hang
 9. Read
 10. Watch

Dạng 2: Nhìn hình chọn từ mô tả đúng

 1. Someone is ___________ items from the box.
 1. Before going to bed, I always _______ the door to keep my home secure.
 1. A person is ___________ a painting on the wall.
 1. Someone is ___________ on the lounge chair and listening to music.
 1. A person is ___________ a book in the library.
 1. Someone is ___________ a movie on the TV screen.
 1. A person is ___________ perfume on the body.
 1. People are ___________ a meal at the restaurant.
 1. Someone is ___________ tasks before starting work.
 1. Someone is ___________the books on the library shelf.

=> Đáp án:

 1. Unpacking
 2. Check
 3. Hanging
 4. Lying 
 5. Reading 
 6. Watching 
 7. Spraying 
 8. Having  a meal
 9. Preparing 
 10. Arranging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *